SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

Unitat: ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT, SALUT PÚB.ENG.MUNIC. I TERRITORI

Transició energètica i Acció climàtica

Concepte: Línia 4 – Residus

Pressupost Elegible: 568,70 euros

Despesa mínima a justificar: 568,70 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 540,26 euros

Concepte: Línia 2 – PAESC

Pressupost Elegible: 12.261,98 euros

Despesa mínima a justificar: 12.054,75 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 11.452,01 euros

 


SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

Unitat: ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT, SALUT PÚB.ENG.MUNIC. I TERRITORI

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

Concepte: Línia 1 – 1.3 Agent cívic

Pressupost Elegible: 5.960,88 euros

Despesa mínima a justificar: 4.872,42 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 4.628,81 euros

Concepte: Línia 2 – Salut

Pressupost Elegible: 13.313,70 euros

Despesa mínima a justificar: 10.022,55 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 9.521,42 euros

Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 10.764,16 euros

Despesa mínima a justificar: 8.604,21 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 8.174,00 euros


SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA 2022

CÀRRECS ELÈCTES 2022

Concepte: Retribució càrrecs elèctes 2022

Pressupost Elegible: 17.505,72 €

Pressupost mínim a Executar: 17.505,52 €

% concedit: 100 %

Import concedit: 17.505,72 €


SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA 2022

ADQUISICIÓ DE LLIBRES DESTINATS A LES BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA
AMB CÀRREC ALS FONS NEXT GENERATION UE

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Corbera d’Ebre una subvenció d’import de 1.500€ per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

 

 


SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, anualitat 2022

Concepte: Pavimentació i serveis C. del Moli – Parc. 37 a 59

Pressupost Elegible: 105.108,78 euros

% concedit: 62,21%

Import concedit: 65.383,95 euros

 


SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, anualitat 2022

Despeses corrents

Concepte: Despeses corrents

Pressupost Elegible: 65.383,95 euros

% concedit: 100%

Import concedit: 65.383,95 euros

 


 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

INTERESSOS DE PRÈSTEC

Concepte: CaixaBank

Pressupost Elegible: 428,08 €

Pressupost mínim a Executar: 428,08 €

% concedit: 100 %

Import concedit: 428,08 €

 

 


 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

SUBVENCIÓ DIGITALITZACIÓ TRANSFORMACIÓ I MILLORA SEGURETAT

Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

Concepte: B I)Adequació espai activitats en l’entorn digital

Pressupost Elegible: 2.439,67 euros

% concedit: 63,91%

Import concedit: 1.559,09 euros

 

Concepte: C I) Implantació conjunt de mesures de l’ENS

Pressupost Elegible: 2.950,00 euros

% concedit: 63,91%

Import concedit: 1.885,22 euros

 


 

FONDOS DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

EXERCICI 2022

PROGRAMA: CONVENI SERVEIS AMB EL SIAD

IMPORT OTORGAT: 1.180,54 euros  

 


 

SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA 2022

FINANÇAMENT LLAR D’INFANTS

Concepte: Finançament Llar infants Curs 2021-2022

Import concedit: 17.600,00 €

 


 

SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA 2022

JUTJAT DE PAU 2022

Concepte: JUTJAT DE PAU 2022

% concedit: 100 %

Import concedit: 860,00 €  

 


 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

Digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022

Concepte: Tipus B – EQUIPAMENTS DIGITALS

Import sol·licitat: 2.439,67 euros

Import adequat: 2.317,69 euros

Concepte: Tipus C – CIVERSEGURETAT

Import sol·licitat: 2.950,00 euros

Import adequat: 2.802,50 euros