SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

Unitat: ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT, SALUT PÚB.ENG.MUNIC. I TERRITORI

Transició energètica i Acció climàtica

Concepte: Línia 4 – Residus

Pressupost Elegible: 568,70 euros

Despesa mínima a justificar: 568,70 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 540,26 euros

Concepte: Línia 2 – PAESC

Pressupost Elegible: 12.261,98 euros

Despesa mínima a justificar: 12.054,75 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 11.452,01 euros

 


SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

Unitat: ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT, SALUT PÚB.ENG.MUNIC. I TERRITORI

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

Concepte: Línia 1 – 1.3 Agent cívic

Pressupost Elegible: 5.960,88 euros

Despesa mínima a justificar: 4.872,42 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 4.628,81 euros

Concepte: Línia 2 – Salut

Pressupost Elegible: 13.313,70 euros

Despesa mínima a justificar: 10.022,55 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 9.521,42 euros

Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 10.764,16 euros

Despesa mínima a justificar: 8.604,21 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 8.174,00 euros


SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA 2022

CÀRRECS ELÈCTES 2022

Concepte: Retribució càrrecs elèctes 2022

Pressupost Elegible: 17.505,72 €

Pressupost mínim a Executar: 17.505,52 €

% concedit: 100 %

Import concedit: 17.505,72 €


SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA 2022

ADQUISICIÓ DE LLIBRES DESTINATS A LES BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CATALUNYA
AMB CÀRREC ALS FONS NEXT GENERATION UE

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Corbera d’Ebre una subvenció d’import de 1.500€ per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.


SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023, anualitat 2022

Concepte: Pavimentació i serveis C. del Moli – Parc. 37 a 59

Pressupost Elegible: 105.108,78 euros

% concedit: 62,21%

Import concedit: 65.383,95 euros