Consulta pública

CONSULTA PÚBLICA PER A L’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ÚS DE LES PISTES DE PÀDEL MUNICIPAL

D’acord amb el que s’estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració i aprovació de l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ÚS DE LES PISTES DE PÀDEL MUNICIPAL, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Als documents annexes hi trobareu la informació sobre el procés participatiu i un model d’instància per fer les aportacions que corresponguin.

DOCUMENT ANUNCI CONSULTA PRÈVIA REGLAMENT PISTA DE PÀDEL

DOCUMENT SOL·LICITUD