Alcalde-president:

Sr. Antonio Alvarez Girones

 

Equip de govern:

Regidoria de Promoció Econòmica, Turisme, Comebe i Poble Vell: Sra. Laura Cruz Martinez.

Regidoria d’Hisenda: Sr. Ramon de la Rica Suñé.

Regidoria d’Esports, Cultura i Festes: Sra. Laura Cruz Martinez.

Regidoria d’Ensenyament:

Regidoria d’Acció Social i Gent Gran:

Regidoria Joventut: Sra. Laura Cruz Martinez.

Regidoria Protecció Civil: Sr. Ramon de la Rica Suñé.

Regidoria Agricultura, ADF, Camins i Medi Ambient: Sr. Ramon de la Rica Suñé.

Regidoria Urbanisme i Obres: Sr. Ramon de la Rica Suñé.

Regidoria Casal Municipal: Sr. Antonio Alvarez Girones.

 

Membres de la Junta de Govern Local:

Sr. Antonio Alvarez Girones

Sr. Ramón de la Rica Suñé

Sra. Laura Cruz Martinez

 

Tinències d’Alcaldia:

Sr. Ramón de la Rica Suñé, primer tinent d’alcalde

Sra. Laura Cruz Martinez, tercera tinent d’alcalde