Composició Junta de Govern Local

President:

Sebastià Frixach Lliberia

Membres:

Josep Tarragó Clua

M. Carmen Gonzalez Pujol