Sol·licitud de Llicència d’Activitat

Sol·licitud de Llicència d’Activitats i Espectacles Públics

Comunicació prèvia d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Declaració Responsable o Comunicació en Matèria d’Activitats