Unitat: ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT, SALUT PÚB.ENG.MUNIC. I TERRITORI

Transició energètica i Acció climàtica

Concepte: Línia 4 – Residus

Pressupost Elegible: 568,70 euros

Despesa mínima a justificar: 568,70 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 540,26 euros

Concepte: Línia 2 – PAESC

Pressupost Elegible: 12.261,98 euros

Despesa mínima a justificar: 12.054,75 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 11.452,01 euros