SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA 2022

CÀRRECS ELÈCTES 2022

Concepte: Retribució càrrecs elèctes 2022

Pressupost Elegible: 17.505,72 €

Pressupost mínim a Executar: 17.505,52 €

% concedit: 100 %

Import concedit: 17.505,72 €