SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022

Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

Digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022

Concepte: Tipus B – EQUIPAMENTS DIGITALS

Import sol·licitat: 2.439,67 euros

Import adequat: 2.317,69 euros

Concepte: Tipus C – CIVERSEGURETAT

Import sol·licitat: 2.950,00 euros

Import adequat: 2.802,50 euros