El Ple de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre en sessió ordinària, va aprovar el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre.

Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.

 

 

CODI CONDUCTA ALTS CÀRRECS AJUNTAMENT DE CORBERA D’EBRE