• Responsable de Prensa, Informació i/o Comunicació: Actualment l’Ajuntament no disposa de cap responsable.
  • Publicitat institucional: Actualment l’Ajuntament no inverteix amb campanyes publicitàries.