SUBVENCIÓ DIGITALITZACIÓ TRANSFORMACIÓ I MILLORA SEGURETAT

Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

Concepte: B I)Adequació espai activitats en l’entorn digital

Pressupost Elegible: 2.439,67 euros

% concedit: 63,91%

Import concedit: 1.559,09 euros

 

Concepte: C I) Implantació conjunt de mesures de l’ENS

Pressupost Elegible: 2.950,00 euros

% concedit: 63,91%

Import concedit: 1.885,22 euros