BASES

Enllaç publicació Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona: BOP – Butlleti Oficial de la provincia de Tarragona (diputaciodetarragona.cat)

Enllaç publicació Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: DOGC – Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat)

PUBLICACIONS ESMENES ANUNCI

Enllaç publicació Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona: BOP – Butlleti Oficial de la provincia de Tarragona (diputaciodetarragona.cat)

Enllaç publicació Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: DOGC – Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat)

ADMESOS I EXCLOSOS – APROVACIÓ PROVISIONAL

Enllaç publicació Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=2471&ebop_any=2023

ADMESOS I EXCLOSOS – APROVACIÓ DEFINITIVA

ANUNCI PROVA CATALÀ I DATA ENTREVISTA

ACTA CONSTITUCIÓ TRIBUNAL I BAREMACIÓ DEL MÈRITS

ANUNCI CONTRACTACIÓ PERSONAL LABORAL – TÈCNICA AUXILIAR BIBLIOTECA