BASES

Enllaç publicació Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona: BOP – Butlleti Oficial de la provincia de Tarragona (diputaciodetarragona.cat)

Enllaç publicació Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: DOGC – Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat)

PUBLICACIONS ESMENES ANUNCI

Enllaç publicació Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona: BOP – Butlleti Oficial de la provincia de Tarragona (diputaciodetarragona.cat)

Enllaç publicació Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: DOGC – Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (gencat.cat)