Unitat: ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT, SALUT PÚB.ENG.MUNIC. I TERRITORI

 

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

 

Concepte: Línia 1 – 1.3 Agent cívic

Pressupost Elegible: 5.960,88 euros

Import concedit: 4.628,81 euros

 

Concepte: Línia 2 – Salut

Pressupost Elegible: 13.313,70 euros

Import concedit: 9.521,42 euros

 

Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 10.764,16 euros

Import concedit: 8.174,00 euros