Bases reguladores subvencions ajuts individuals per a usuaris del Centre de Dia de Corbera d’Ebre: PUBLICACIÓ ANUNCI EBOP