Bases reguladores subvencions ajuts individuals per a usuaris del Centre de Dia de Corbera d’Ebre: PUBLICACIÓ ANUNCI EBOP

Convocatòria d’ajuts individuals per a usuaris del centre de dia. Enllaç BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=10530&ebop_any=2022

Convocatòria de subvencions d’ajuts individuals per a estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius, curs 2021-2022. Enllaç BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=9248&ebop_any=2022

 

Subvencions per a activitats lúdiques i festives
Xocolaters 2004 i 2005 150,00 euros a cada anualitat
Quintos/es 2002 i 2003 150,00 euros a cada anualitat
Pubilles i Hereus 100,00 euros a cadascú
Damisel·les i Fadrins 100,00 euros a cadascú
Hereus infantils 60,00 euros a cadascú
Carrosses Sant Pere 60,00 euros a cada carrossa
Associació comissió de Festes Sant Cristòfol 900,00 euros
Subvencions per a entitats socials i culturals
Lliga Contra el Càncer 400,00 euros
Casal Municipal 18.000,00 euros
Associació de Jubilats i Pensionistes 761,78 euros
Associació de Joves de Corbera 1.500,00 euros
Batucada Soroll i Prou 600,00 euros
Subvencions per a entitats esportives
Club de Futbol Corbera 6.000,00 euros
Subvencions per a entitats d’ensenyament
AMPA Doctor Ferran 1.000,00 euros
Escola Doctor Ferran 1.600,00 euros
Subvencions assistència centre de dia
Usuaris Centre de Dia 13.032,90 euros
Subvencions material escolar (excepte llibres de text)
Alumnes ESO, Batxillerat i Cicles Formatius 2.460 euros