SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA 2023

PROTECCIÓ CIVIL

Concepte: Foment de la creació d’infraestructures de protecció civil.

Pressupost Sol·licitat: 4.704,93 €

Import concedit: 4.000 €

 

Amb el suport de: