La Diputació de Tarragona va atorgar a l’Ajuntament de la Corbera d’Ebre una subvenció per import de 3.444,31 € per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022.

La quantia total de la subvenció rebuda, que ascendeix a 3.444,31 €, ha anat destinada a dues línies d’acció: la primera, per equips informàtics portàtils i tauletes per desenvolupar les activitats dels càrrecs electes amb un import de 1.559,09 €; i la segona, de 1.885,22 €, per a la implantació del conjunt de mesures de l’ENS.

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.