La Diputació de Tarragona ha concedit l’any 2023 la quantitat de 5.498,92 € dins de la convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals. Podeu consultar aquesta informació a: https://www.corberaebre.cat/aigua-consum-huma/

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.