SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023

PERSONAL SOCORRISME PISCINES MUNICIPALS Unitat: Assistència en medi ambient, salut pública, enginyeria municipal i territori

Concepte: línia 2 socorrisme piscines

Pressupost Elegible: 11.577,28 euros

% concedit: 72,93%

Import concedit: 8.443,00 euros  

Concepte: línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals

Pressupost Elegible: 763,30 euros

% concedit: 80,10%

Import concedit: 611,43 euros