SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023

PAESC Unitat: Assistència en medi ambient, salut pública, enginyeria municipal i territori

Concepte: Transició energètica i acció climàtica – línia 1.1

Pressupost Elegible: 24.999,57 euros

% concedit: 86,69%

Import concedit: 21.672,92 euros   Concepte: Transició energètica i acció climàtica – línia 1.2

Pressupost Elegible: 24.538,67 euros

% concedit: 88,32%

Import concedit: 21.672,92 euros