OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

PUBLICACIÓ – BOPT : https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=1963&ebop_any=2023

PUBLICACIÓ – DOGC : https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=954266