La Brigada Municipal ha realitzat les obres d’adequació d’un espai annex al cementiri per a crematori de materials derivats de la neteja de nínxols.