SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA 2023

CÀRRECS ELÈCTES 2023

Concepte: Retribució càrrecs elèctes 2023

Pressupost Elegible: 13.785,75 €

Pressupost mínim a Executar: 13.785,75 €

% concedit: 100 %

Import concedit: 13.785,75 €