BASES

Enllaç Butlletí oficial de la Provincia de Tarragona: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=4907&ebop_any=2023

Enllç diari oficial de la Generalitat de Catalunya: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=961396

PUBLICACIÓ ADMESOS I EXCLOSOS PROVISIONAL

PUBLICACIÓ ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIVA