ACTIVITATS E-CATALEG

Contractació: LOS BARLOU

Concepte: Espectacle LOS BARLOU

Data realització: 04/07/2020

Import sol·licitat: 2.420,00 euros

Import pagat: 2.420,00 euros