BASES

Enllaç publicació Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona: BOP – Butlleti Oficial de la provincia de Tarragona (diputaciodetarragona.cat)

Enllaç publicació Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: ANUNCI sobre publicació al BOPT de les bases i convocatòria per cobrir places d’oficial/a, peó, netejador/a i tècnic/a de biblioteca, amb caràcter laboral fix, en el marc del procés d’estabilitzció de l’ocupació temporal (exp. 816/2022). (gencat.cat)